แปลงระบบ Servo Motor ให้เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ VICTOR 140 Ton (ประหยัดไฟ)


แปลงระบบ Servo Motor ให้เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ VICTOR 140 Ton (ประหยัดไฟ)


Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us